Pop-up papirteater og verksted

Arrangementsinformasjon

Vi vet at Henrik Ibsen pleide å lage dukker av papir og spille teater med dem. Han satt ofte inne på kottet sitt på Venstøp og utarbeidet små teatersnutter.


Denne søndagen inviterer vi barna på et  kreativt og fint opplegg med Ilona Buraka. Eventyret Rødhette og ulven er utgangspunktet for pop-up papirteater, og etterpå får barna selv lage egne pop-up scener og dukker av papir.

henrikibsen
teater
kreativt
barn